logo

Barbell Lunges Egzersizi

Barbell Lunges Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor Longus, Gracilis, Pectinous, Sartorius
  • Kasların Görevi: Bacakların bütün hareketlerini yaptırırlar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında bacak kaslarının önemi çok büyüktür.
  • Uygulama: Barbell omuzların arka kısmına gelecek şekilde sırta alınır. Normal duruş pozisyonunda bir bacak geniş bir adım mesafesinde öne atılır, diğer bacak parmak uçları yerde kalacak şekilde sabittir. Öne atılan bacak kaslarının gücü ile tekrar başlangıç durumuna dönülür ve aynı hareket diğer bacakla tekrarlanır. Dikkat edilecek husus; Bacaklar sıra ile öne atıldığında nefes almak, geriye gidilirken nefes vermek ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır ve Barbell' sağa sola sallamamaktır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Lying Leg Curls

Lying Leg Curls

Çalışan Kaslar: Biceps Femoris, Semimembranosus, Semitendinosus

Dumbbell Lunges

Dumbbell Lunges

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor Longus,Gracilis, Pectinous, Sartorius

Barbell Lunges

Barbell Lunges

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor Longus, Gracilis, Pectinous, Sartorius

Standing Leg Curl

Standing Leg Curl

Çalışan Kaslar: Semitendinosus, Semimembranosus, Biceps Femoris

Stiff-Legged Barbell Deadlift - Hamstrings

Stiff-Legged Barbell Deadlift - Hamstrings

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus

Romanian Deadlift

Romanian Deadlift

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Calves

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım