logo

Bent-Arm Barbell Pullover Egzersizi

Bent-Arm Barbell Pullover Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Insfraspinatus, Ribs Cax.
  • Kasların Görevi: Çekme, itme ve sıkıştırma aktivitelerinin yapılmasını sağlarlar. Omurgayı ve vücudun duruş pozisyonunu korurlar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Tüm spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar. Bilhassa göğüs kafesi ve kapasitesinin güçlü olmasında çok önemli fonksiyonları vardır. İyi kondisyon ve nefes kapasitesine ulaşmak, göğüs kafesi ve sırt kaslarının gücü ile orantılıdır.
  • Uygulama: Düz bir sıra üzerine, baş ense kısmından hafifçe arkaya sarkacak şekilde uzanılır. Baş arkasında ve yerde bulunan Barbell iki el ile avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, omuz genişliğinden biraz daha dar pozisyonda ( yaklaşık 35 cm ) göğsün üzerinde ve köprücük kemiğine yakın olarak tutulur. Bu noktadan itibaren dirsekler kırık konumda, derin nefes alınarak, başa teğet geçecek şekilde arkaya ve yere doğru en alt noktaya gelinceye indirilir ve yere değdirilmeden nefes verilerek göğüsün üzerine doğru kaldırılarak devam edilir. Nefes kapasitesini arttıran, göğüs kafesini genişleten ve yetişme çağındaki gençlerin boyunun uzamasına yardımcı olan bir egzersizdir. Bu hareketin diğer varyasyonları dumbbel veya barbell ile dirsekler kırılmadan kollar tamamen gergin olarak uygulanan şeklidir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Pushups

Pushups

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Coracobrachialis, Triceps, Serratus Anterior

Incline Dumbbell Flyes

Incline Dumbbell Flyes

Çalışan Kaslar: Üst Pectoralis Major, Anterior Deltoid, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Smith Machine Bench Press

Smith Machine Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Decline Barbell Bench Press

Decline Barbell Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Minor, Triceps, Anterior Deltoid.

Dips - Chest Version

Dips - Chest Version

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Trapezius, Triceps, Rhomboid Major.

Seated Chest Press Machine

Seated Chest Press Machine

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım