logo

Chin - Dip Assist Triceps Version Egzersizi

Chin - Dip Assist Triceps Version Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Triceps, Anterior Deltoid, Pectoralis Minor
  • Kasların Görevi: Bütün itici aktivitelerini yaptırırlar.
  • Kullanılan Ekipman: Makine
  • Spor Branşları: Triceps kaslarının aktif olduğu ve itici fonksiyonların rol oynadığı tüm spor branşlarında etkilidir.
  • Uygulama: Chin - Dip Makinasının, eller birbirine parael konumda olan özel barlarından tutulur ve dizler asansör mekanizmasıyla aşağı yukarı çalışan diz koyma platformuna yerleştirilir. Makinanaın özel ağırlık ayarlama sistemi sayesinde vücudun ağırlığının daha hafif hissedierek veya ayrı bir ağırlık ayarlaması ile vücut ağırlığından daha fazla bir ağırlık hissedilerek uygulanması mümkündür. Bu konumda nefes verilerek vücut, en alt seviyeden triceps kaslarında tam bir kasılma hissedilerek yukarıya doğru, kollar tamamen düzelinceye kadar itilir ve nefes alınarak tekrar aşağıya inilir. Normal dipsten daha kolay uygulanan ve başlangıç için tercih edilen komple bir egzersizdir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Triceps Pushdown

Triceps Pushdown

Çalışan Kaslar: Dış Triceps, Orta Triceps, Uzun Triceps, Brachioradialis

Cable Lying Triceps Extension

Cable Lying Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta triceps, Dış Triceps

Standing Towel Tricep Extension

Standing Towel Tricep Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Dış Triceps

Seated Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Seated Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Close-Grip Bench Press

Close-Grip Bench Press

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Dış Triceps, Pectoralis Major, Anterior Deltoid

Tate Press

Tate Press

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım