logo

Clean And Press Egzersizi

Clean And Press Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Biceps Brachi, Lower Back, Trapezius, Hamstrings, Calves, Rectus Abdominis, Gluteus Maximus
  • Kasların Görevi: Bütün itme fonksiyonlarını yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Komple bir hareket olmasından dolayı, tüm spor branşlarında uygulanır. Bilhassa güç arttırma çalışmalarında daha çok kullanılır.
  • Uygulama: Ayaklar omuz genişliği kadar açıklıkla durulur. Beş aşamalı bir egzersizdir. Barbel` iki el ile avuç içleri vücut yönüne doğru bakacak şekilde gövde yere paralel, dizler hafifçe kırık, sıkıca kavranır ve omuz hizasına getirilir. Omuz hizasına getirilirken bilekler avuç içleri yukarıya bakacak şekilde döndürülür. Barbell’in tutuş açıklığı omuzlardan biraz daha geniştir. Bu noktadan itibaren nefes verilerek yukarıya baş üzerine kadar kaldırılır ve nefes alınarak tekrar yere doğru başlangıç pozisyonuna indirilirve aynı şekilde harekete devam edilir.

    Uygulama :
    Ayaklar arası omuz genişliği kadar bir aralıkla ayakta durulur ve yerde olan Barbell 0muz genişliğinden biraz geniş aralıkla, avuç içleri vücuda dönük olarak kavranır, dizler hafif kırık olarak gövde yere paralel hale getirilerek yerde olan barbell kavranır ve bilek hareketi ile yularıya doğru döndürülerek köprücük kemiği üzerine getirilir ve nefes verilerek bu noktadan itibaren kollar düzelinceye kadar baş üstünde yularıya kaldırılr ve tekrar önce köpücük kemiği üzerine indirilir ve gövde ile birlikte 2.hamle ile yere, başlangıç noktasına indirilir. Dikkat edilecek husus öne eğilirken dizlerin hafif kırık olması ve Barbell'i omuz seviyesine getirdikten sonra yukarıya doğru sağa sola eğilmeden doğru bir hat üzerinde kaldırmaktır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

One-Arm Incline Lateral Raise

One-Arm Incline Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius, Supraspinatus, Serratus Anterior

Bent Over Cable Cross Two Arm Rear Raise

Bent Over Cable Cross Two Arm Rear Raise

Çalışan Kaslar: Teres Major, Insfraspinatus, Side Deltoid, Posterior Deltoid

Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head

Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Teres Minor, Pectoralis Major, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Bent Press

Bent Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Triceps, Serratus Anterior, Lower Back Coracobrachialis, Quadriceps, Hamstring, Gluteus Maximus

Seated Side Lateral Raise

Seated Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

Seated Bent Over Rear Delt Raise

Seated Bent Over Rear Delt Raise

Çalışan Kaslar: Trapezius, Teres Minor, Teres Major, Infraspinatus, Rhomboid Major

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım