logo

Close-Grip Bench Press Egzersizi

Close-Grip Bench Press Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Dış Triceps, Pectoralis Major, Anterior Deltoid
  • Kasların Görevi: İtici fonksiyonu olan bütün aktiviteleri yaptırırlar. Kolun 2/3 sini kapsarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Gücün ön planda olduğu bütün spor branşlarında etkilidirler.
  • Uygulama: Normal Bench Press pozisyonunda sıraya yatılır. İki el arasında 15-20 cm.lik bir mesafe ile, özel askılığında bulunan veya bir partnerin verdiği Barbell sıkıca kavranır. Ayaklar her iki yanda ve dengeli olarak yerdedir. İki el ile avuç içleri yukarıya bakacak şekilde eşit aralıkla yukarıda tutulan Barbell, dirsekler dışarıya doğru hareketle, göğüse doğru yaklaşık 3 cm. kalana kadar indirilir fakat değdirilmez. Sonra nefes verilerek dirsekler düzelinceye kadar yukarıya göz seviyesine kaldırılır. Bu esnada Triceps kasları hiç gevşetilmez ve gerginlik hareket sonuna kadar devam ettirilir. Eller arasındaki tutuş mesafeleri değiştirildiğinde, triceps kaslarının değişik açılardan çalışması sağlanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Decline EZ Bar Triceps Extension

Decline EZ Bar Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta Triceps, Dış Triceps

Reverse Triceps Bench Press

Reverse Triceps Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Triceps Pushdown

Triceps Pushdown

Çalışan Kaslar: Dış Triceps, Orta Triceps, Uzun Triceps, Brachioradialis

Chin - Dip Assist Triceps Version

Chin - Dip Assist Triceps Version

Çalışan Kaslar: Triceps, Anterior Deltoid, Pectoralis Minor

Seated Overhead Barbell Triceps Extension

Seated Overhead Barbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps, Uzun Triceps

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım