logo

Close-Grip Front Lat Pulldown Egzersizi

Close-Grip Front Lat Pulldown Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Trapezius, Pectoralis Major, Rhomboid Major, Biceps Brachi
  • Kasların Görevi: Çekme hareketlerini yaptırır, omurgayı korurlar.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında, sporun çeşidine göre aktif rol oynarlar.
  • Uygulama: Lat Pull veya Pulldown ismi verilen özel makinada uygulanır. Oturma platformuna oturularak, bar iki el ile, avuç içleri karşıya bakacak şekilde, kollar yukarıda tam gergin ve birbirine paralel konumda tutularak ve yaklaşık 20 cm. kadar bir tutuş açıklığı ile tutulur. Gövde hafifçe arkaya doğru eğiktir. Bu konumda ağırlık, nefes verilerek aşağıya, sırt kaslarında tam bir gerginlik hissedilerek, üst göğüse doğru çekilir ve nefes alınarak yukarıya, baş üzerinde en üst noktaya gelinceye dek devam edilerek başlangıç pozisyonuna dönülür. Hareket sırasında öne ve arkaya eğilme yapılmamalıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Wide-Grip Rear Pull-Up

Wide-Grip Rear Pull-Up

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Teres Minor, Rhomboid Major, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Pullups

Pullups

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Teres Minor, Rhomboidus, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Wide-Grip Pulldowns Behind The Neck

Wide-Grip Pulldowns Behind The Neck

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major

Wide-Grip Lat Pulldown

Wide-Grip Lat Pulldown

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Biceps Brachi

Full Range-Of-Motion Lat Pulldown

Full Range-Of-Motion Lat Pulldown

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Biceps Brachi

Straight-Arm Pulldown

Straight-Arm Pulldown

Çalışan Kaslar: Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Teres Major, Rhomboid Major, Pectoralis Major, Anterior Deltoid

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım