logo

Close-Grip Standing Barbell Curl Egzersizi

Close-Grip Standing Barbell Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres
  • Kasların Görevi: Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.
  • Uygulama: Barbell, ayakta normal duruş pozisyonunda, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde iki el ile, dar tutuş ile yani yaklaşık 30 cm.lik bir açıklıkla kavranır. Dirsekler vücut yanında ve sabittir. Bu konumda, nefes verilerek, dirsekler öne veya arkaya kaçmadan omuzlara doğru tam kasılma hissedilerek kaldırılır. Sonra, yavaş ve kontrollü olarak nefes alınarak başlangıç pozisyonuna indirilir. Hareket Biceps kaslarının dış kısımlarını etkiler.Hareket esnasında gövde öne veya arkaya hareket ettirilmemelidir. Hareket normal veya geniş tutuş açıklığı ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Dumbbell Alternate Biceps Curl

Dumbbell Alternate Biceps Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Seated Dumbbell Inner-Biceps Curl

Seated Dumbbell Inner-Biceps Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Alternate Incline Dumbbell Curl

Alternate Incline Dumbbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Seated Dumbbell Curl

Seated Dumbbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Incline Inner Biceps Curl

Incline Inner Biceps Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Lying Supine Dumbbell Curl

Lying Supine Dumbbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım