logo

Dumbbell Lunges Egzersizi

Dumbbell Lunges Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor Longus,Gracilis, Pectinous, Sartorius
  • Kasların Görevi: Bacakların bütün hareketlerini yaptırırlar.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında bacak kaslarının önemi çok büyüktür.
  • Uygulama: Her iki el ile avuç içleri vücuda bakacak şekilde dumbbell!ler alınır. Normal duruş pozisyonunda bir bacak bir adım mesafesinde öne atılır, diğer bacak, parmak uçları yerde ve diz yere doğru mümkün olduğu kadar yaklaşacak şekildedir. Öne atılan bacak mümkün olduğunca ileriye yani omuzlardan uzak bir mesafeye getirilir, kaslarının gücü ile tekrar başlangıç durumuna dönülür ve aynı hareket diğer bacakla aynı sayıda tekrarlanır. Dikkat edilecek husus; Bacaklar sıra ile öne atıldığında dizlerin ayak parmaklarınından daha ileriye gitmemesini sağlamak, ileriye adım atılırken nefes almak, geriye gelinirken nefes vermek ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır. dumbbell'ları hareket boyunca vücut yanında sabit tutmak ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Dumbbell Lunges

Dumbbell Lunges

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductor Longus,Gracilis, Pectinous, Sartorius

Seated Leg Curl

Seated Leg Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Femoris, Semimembranosus, Semitendinosus

Standing Leg Curl

Standing Leg Curl

Çalışan Kaslar: Semitendinosus, Semimembranosus, Biceps Femoris

Lying Leg Curls

Lying Leg Curls

Çalışan Kaslar: Biceps Femoris, Semimembranosus, Semitendinosus

Stiff-Legged Barbell Deadlift - Hamstrings

Stiff-Legged Barbell Deadlift - Hamstrings

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus

Romanian Deadlift

Romanian Deadlift

Çalışan Kaslar: Erector Spinae, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Calves

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım