logo

Front Barbell Squat Egzersizi

Front Barbell Squat Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus
  • Kasların Görevi: Gövdenin bütün hareketini yaptırır, iskelet sistemini ayakta tutar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Bacak kasları, bütün spor branşlarında çok aktif durumda olan kaslardır.
  • Uygulama: Bu hareket, Barbell önde omuzların üzerine yerleştirilmek suretiyle uygulanır. Ayak mesafesi omuz genişliği kadardır. Bu durumda omuzlara kaldırılan ve sabitleştirilen Barbell ile, başlangıç durumundan itibaren nefes alınarak, kalça yerle 90 derecelik bir açı yapıncaya kadar çömelme hareketi yapılır ve bacak kaslarındaki kontrol ve kasılma bütün hareket boyunca devam ettirilir. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketi yavaş ve kontrollü ve bele fazla yük bindirmeden, dik konumda uygulamaktır. Hareket sırasında ayaklar arasındaki mesafe ve ayak parmaklarının içe ve dışa dönük oluşu, farklı kas guruplarını çalıştırır. Buna göre; ayaklar kapalı olursa, dış ve üst kaslar. ayaklar açık ve parmaklar dışa dönük olursa iç bacak kasları daha çok etkilenir. Hareket topukların altına 2,5 cm.kalınlığında bir platform koyularak da uygulanabilir. Bu durumda bacakların üst kısmı daha çok etkilenir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Hip Joint Adduction

Standing Hip Joint Adduction

Çalışan Kaslar: Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis

Side Dumbbell Lunge

Side Dumbbell Lunge

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Rectus Femoris, Sartorius, Vastus Medialis, Gluteus Medius, Gluteus Maximus, Gracilis, Semimembranosus, Semitendinosus, Biceps Femoris

Freehand Jump Squat

Freehand Jump Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Gluteus Maximus, Calves

Barbell Squat To A Bench

Barbell Squat To A Bench

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Thigh Abductor

Thigh Abductor

Çalışan Kaslar: Pectineus, Abductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis, Sartorius

Dumbbell Lunges

Dumbbell Lunges

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis,, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Adductor

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım