logo

Handstand Push-Ups Egzersizi

Handstand Push-Ups Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps
  • Kasların Görevi: Bütün itici hareketleri yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Sadece Vücut
  • Spor Branşları: Güç ve mücadele sporlarında çok önemli fonksiyonları vardır.
  • Uygulama: Ayakta ters amud pozisyonunda eller üzerinde ve baş aşağıda ve yüz duvara doğru bir konumda durulur. Eller arasında ki mesafe omuz genişliği kadardır. Bu durumda vücut duvar ile paralel konumdadır ve duvar ile vücut arasında ayak burunları kadar bir mesafe vardır. Vücudun dikliği hiç bozulmadan, gövde nefes verilerek kolların gücüyle yukarıya, kollar düzelinceye kadar itilir ve tekrar gövde kolların yardımıyla yavaş ve kontrollü olarak, baş yere iyice yaklaşıncaya kadar nefes verilerek indirlir ve harekete yapılabildiği kadar devam edilir. Uygulaması çok zor bir hareket olduğu kadar, tüm omuzlar, triceps kasları için çok etkili, tam bir güç arttırıcı harekettir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Lying One-Arm Lateral Raise

Lying One-Arm Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius, Supraspinatus, Serratus Anterior

Standing Front Barbell Raise Over Head

Standing Front Barbell Raise Over Head

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Pectoralis Major, Trapezius, Teres Minor, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise With Head On Bench

Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise With Head On Bench

Çalışan Kaslar: Posterior Deltoid, Trapezius, Teres Minor, Infraspinatus, Rhomboid Major

External Rotation

External Rotation

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius, Supraspinatus, Serratus Anterior

Standing Palms-In Dumbbell Press

Standing Palms-In Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Overhead Dumbbell Side Lateral Raise

Overhead Dumbbell Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım