logo

Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin Egzersizi

Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: İç Triceps, Dış Triceps , Pectoralis Major, Anterior Deltoid
  • Kasların Görevi: İtici fonksiyonu olan bütün aktiviteleri yaptırırlar. Kolun 2/3 sini kapsarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Gücün ön planda olduğu bütün spor branşlarında etkilidirler.
  • Uygulama: Normal Bench Press pozisyonunda sıraya sırtüstü ve baş hafifçe bench'in dışında kalacak şekildeyatılır. İki el arasında 15-20 cm.lik bir mesafe ile, özel askılığında bulunan veya bir partnerin verdiği normal veya EZ Barbell sıkıca kavranır. Ayaklarbench'in üzerine dengeli olarak yerleştirilir. İki el ile 15-20 santim aralıkla yukarıda kollar gergin olarak tutulan Barbell, dirsekler dirsekler sabir ve dikliği korunarak , çeneye doğru nefes alınarak indirilir. Sonra nefes verilerek dirsekler düzelinceye kadar yukarıya göz seviyesine kaldırılır. Bu esnada Triceps kasları hiç gevşetilmez ve gerginlik hareket sonuna kadar devam ettirilir. Eller arasındaki tutuş mesafeleri değiştirildiğinde, triceps kaslarının değişik açılardan çalışması sağlanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Bench Dips

Bench Dips

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

One Arm Pronated Dumbbell Triceps Extension

One Arm Pronated Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Decline EZ Bar Triceps Extension

Decline EZ Bar Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta Triceps, Dış Triceps

Tate Press

Tate Press

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Cable Rope Overhead Triceps Extension

Cable Rope Overhead Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Dış Triceps

Lying Close-Grip Barbell Triceps Extension Behind Head

Lying Close-Grip Barbell Triceps Extension Behind Head

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta triceps, Dış Triceps

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım