logo

Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin Egzersizi

Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: İç Triceps, Dış Triceps , Pectoralis Major, Anterior Deltoid
  • Kasların Görevi: İtici fonksiyonu olan bütün aktiviteleri yaptırırlar. Kolun 2/3 sini kapsarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Gücün ön planda olduğu bütün spor branşlarında etkilidirler.
  • Uygulama: Normal Bench Press pozisyonunda sıraya sırtüstü ve baş hafifçe bench'in dışında kalacak şekildeyatılır. İki el arasında 15-20 cm.lik bir mesafe ile, özel askılığında bulunan veya bir partnerin verdiği normal veya EZ Barbell sıkıca kavranır. Ayaklarbench'in üzerine dengeli olarak yerleştirilir. İki el ile 15-20 santim aralıkla yukarıda kollar gergin olarak tutulan Barbell, dirsekler dirsekler sabir ve dikliği korunarak , çeneye doğru nefes alınarak indirilir. Sonra nefes verilerek dirsekler düzelinceye kadar yukarıya göz seviyesine kaldırılır. Bu esnada Triceps kasları hiç gevşetilmez ve gerginlik hareket sonuna kadar devam ettirilir. Eller arasındaki tutuş mesafeleri değiştirildiğinde, triceps kaslarının değişik açılardan çalışması sağlanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

One Arm Supinated Dumbbell Triceps Extension

One Arm Supinated Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Seated Dumbbell Triceps Press

Seated Dumbbell Triceps Press

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Lying Dumbbell Triceps Extension

Lying Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Reverse Grip Tricep Pushdown

Reverse Grip Tricep Pushdown

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps, Uzun Triceps

Kneeling Cable Triceps Extension

Kneeling Cable Triceps Extension

Çalışan Kaslar: İç Triceps, Dış Triceps

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım