logo

Lying High Bench Barbell Curl Egzersizi

Lying High Bench Barbell Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.
  • Kasların Görevi: Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.
  • Uygulama: Normalden daha yüksek bir bench üzerine, her iki bacak aşağıda ve yanlarda yere dayalı kalacak şekilde uzunlamasına yüz üstü uzanılır. Baş,omuzlar ve kollar bench'in dışında fakat göğüsler bench'e dayalıdır. Bu durumda EZ-Barbell iki el arasında 20 santimlik bir açıklıkla ve avuç içleri yüze bakacak şekilde kavranır. Barbell bu konumda, dirsekler boşta ve sıranın ucundan aşağıya doğru bırakılır, barbell bu noktadan itibaren yavaş ve kontrollü olarak ve bicepslerde maksimum bir kasılma sağlamak suretiylr nefes verilerek omuzlara doğru kaldırılır, tekrar nefes alınarak aşağıya, başlangıç durumuna indirilir ve yere değdirilmeden harekete devam edilir. Hareket esnasında dirsekler yere devamlı olarak dik konumda olmalıdır. Biceps kasının alt uçlarını şekillendiren ve onu yükselten bir egzersizdir. Hareket düz barbell veya dumbbell'lar ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Preacher Curl

Preacher Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

One Arm Dumbbell Preacher Curl

One Arm Dumbbell Preacher Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Close-Grip EZ Bar Curl

Close-Grip EZ Bar Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Lying Close-Grip Bar Curl On High Pulley

Lying Close-Grip Bar Curl On High Pulley

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Latissimus Dorsi, Brachioradialis

Concentration Curl

Concentration Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Lying High Bench Barbell Curl

Lying High Bench Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım