logo

Lying Triceps Press Egzersizi

Lying Triceps Press Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta Triceps, Dış Triceps
  • Kasların Görevi: Kolların içe ve dışa germe ve itme fonksiyonlarını yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: İtme ve güç fonksiyonu olan bütün spor branşlarında çok etkilidir.
  • Uygulama: Düz bir sıra üzerine baş sıranın ucuna gelecek şekilde uzanılır ve Barbell iki el ile üst tutuşla (Avuç içleri dışa dönük) olarak kavranır. Yukarıda göz seviyesinde kollar tam gergin olarak tutulan Barbell, alnın biraz daha gerisine kontrollü ve nefes alınarak yavaşça indirilir. Bu durumda her iki kol birbirine paraleldir ve dirsekler, sağa, sola, öne arkaya kaçırılmamalıdır. Alt pozisyondan itibaren kollar düzelinceye kadar nefes verilerek, triceps kaslarında tam bir kasılma hissedilerek ağırlık kaldırılır ve hareket tamamlanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Lying Close-Grip Barbell Triceps Extension Behind Head

Lying Close-Grip Barbell Triceps Extension Behind Head

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta triceps, Dış Triceps

Seated Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

Seated Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Kneeling Cable Triceps Extension

Kneeling Cable Triceps Extension

Çalışan Kaslar: İç Triceps, Dış Triceps

Triceps Pushdown

Triceps Pushdown

Çalışan Kaslar: Dış Triceps, Orta Triceps, Uzun Triceps, Brachioradialis

Incline Barbell Triceps Extension

Incline Barbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta Triceps, Dış Triceps

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım