logo

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench Egzersizi

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus, Pronator Teres
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Her iki ele alınan dumbbell!lar düz bir Bench’in kenarına oturularak avuç içleri yere bakacak şekilde, bilekler, dizlerin üstüne dayandırılarak, sıkıca kavranır ( Negatif Tutuş ) Bu durumda sadece eller, bileklerden hareket ettirmek ve nefes vermek suretiyle yukarıya doğrukaldırılır ve tekrar nefes alınarak sadece bileklerin gücüyle ve dirsekleri yerinden hiç kaldırmadan başlangıç seviyesine gelinceye kadar devam edilir. Bu esnada önkol hiç hareket ettirilmez, hareket sadece bilekler ile yapılır. Hareket Barbell ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Ring Finger Adduction

Ring Finger Adduction

Çalışan Kaslar: Adductor Pollicis Brevis, Lumbricales, Flexor Pollicis Brevis, Flexor Digiti Minimi

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor policis brevis

Ring Finger Flexion

Ring Finger Flexion

Çalışan Kaslar: Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum Profundus

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

Strengthening The Thumb

Strengthening The Thumb

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım