logo

Power Clean Egzersizi

Power Clean Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Trapezius, Pectoralis, Serratus Anterior, Coracobrachialis
  • Kasların Görevi: Omuz eklemlerinin ve kolların hareketini sağlar, kaldırma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Bütün güç ve mücadele sporlarında etkilidir.
  • Uygulama: Ayaklar omuz genişliği kadar açıklıkla durulur. Gövde yere paralel konumda eğilerek, dizler hafif bükülü Barbell, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde omuz genişliğinden biraz daha genişçe sıkıca kavranır ve bu konumdan itibaren gövde doğrularak aynı anda bilekler avuç içleri yukarıya bakacak şekilde döndürülerek omuz hizasına getirilir ve omuzların üzerine yerleştirilir. Bu andan itibaren normal Barbell Press hareketi yapar gibi nefes verilerek kollar düzelinceye kadar yukarıya baş üzerine kadar kaldırılır ve nefes alınarak tekrar öne eğilmek suretiyle yavaş ve kontrollü olarak, dizler kırık bir şekilde yere, başlangıç pozisyonuna indirilir ve harekete tekrar devam edilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Front Cable Raise

Front Cable Raise

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Teres Minor, Pectoralis Major, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Clean And Press

Clean And Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Biceps Brachi, Lower Back, Trapezius, Hamstrings, Calves, Rectus Abdominis, Gluteus Maximus

Handstand Push-Ups

Handstand Push-Ups

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps

Standing Barbell Press Behind Neck

Standing Barbell Press Behind Neck

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Posterior Deltoid, Triceps, Supraspinatus, Serratus Anterior

Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press

Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Reverse Flyes With External Rotation

Reverse Flyes With External Rotation

Çalışan Kaslar: Rear Deltoid, Trapezius, Rotator Cuff, Supraspinatus, Serratus Anterior

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım