logo

Preacher Hammer Dumbbell Curl Egzersizi

Preacher Hammer Dumbbell Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Biceps Brachi
  • Kasların Görevi: Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.
  • Uygulama: Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan bir platformda veya bu hareket için geliştirilmiş ve “ Arm Curl “ denilen bir makinada, avuç içleri tüm hareket devamınca birbirine bakacak şekilde tutulan dumbell’larla uygulanır. Koltukaltları platformun kenarına iyice intibak eder, ağırlıklar kontrollü, yavaşça ve kollar tamamen düzelinceye kadar nefes alınarak indirilir. Tekrar nefes vermek suretiyle omuz yönüne doğru ve önkol kaslarının tam kasılma noktasına kadar kaldırılır. Bu hareket önkol kaslarının tamamını ve biceps kaslarının bilhassa alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır. Hareket devamınca avuç içleri hep birbirine dönük olmalıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Spider Curl

Spider Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Concentration Curl

Concentration Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Wide Grip Standing Barbell Curl

Wide Grip Standing Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Alternate Hammer Curl

Alternate Hammer Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi

Standing Biceps Cable Curl

Standing Biceps Cable Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Lying High Bench Barbell Curl

Lying High Bench Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım