logo

Radial - Ulnar Flexion Egzersizi

Radial - Ulnar Flexion Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell Barı
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.
  • Uygulama: Tek tarafında ağırlık plakaları olan Dumbell barı, ayakta normal duruş pozisyonunda tek el ile kavranır. Bu durumda ağırlık, kol ve dirsek sabit kalmak koşuluyla, elin bilekten öne ve arkaya yavaşça hareket ettirilmesi ile uygulanır. Hareket öne doğru yapılırsa “Radial Flexion”, arkaya doğru yapılırsa “Ulnar Flexion “ ismini alır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Dumbbell Reverse Curl

Standing Dumbbell Reverse Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Pollicis Longus

Strengthening The Thumb

Strengthening The Thumb

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Reverse Barbell Curl

Reverse Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Ring Finger Adduction

Ring Finger Adduction

Çalışan Kaslar: Adductor Pollicis Brevis, Lumbricales, Flexor Pollicis Brevis, Flexor Digiti Minimi

Reverse Barbell Preacher Curls

Reverse Barbell Preacher Curls

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım