logo

Reverse Plate Curls Egzersizi

Reverse Plate Curls Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.
  • Kasların Görevi: En çok çalışan Brachioradialis kası, ön kolun en büyük kası olup, kaldırma ve germe aktivitelerinde çok önemli rol oynar.
  • Kullanılan Ekipman: Diğer
  • Spor Branşları: Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Ayakta normal duruş pozisyonunda, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde vücut önünde ve bacakların üstüne gelecek şekilde aşağıda tutulan ağırlık plakası, dirsekler vücut yanında sabit kalmak suretiyle nefes verilerek omuz yönüne doğru, öne ve arkaya eğilmeden, sadece ön kolların gücü ile kaldırılır. Bu noktadan itibaren tekrar nefes alınarak kontrollü ve yavaşça aşağıya doğru bacakların üst kısmına yaklaşatırılarak indirilir. Bu hareket önkolları kuvvetlendirdiği gibi, biceps kaslarının da alt kısımlarını şekillendirir ve ellerin tutma gücünü arttırır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing One-Arm Cable Curl

Standing One-Arm Cable Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Close-Grip Standing Barbell Curl

Close-Grip Standing Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Overhead Cable Curl

Overhead Cable Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Cable Preacher Curl

Cable Preacher Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Lying Cable Curl

Lying Cable Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Preacher Curl

Preacher Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım