logo

Ring Finger Adduction Egzersizi

Ring Finger Adduction Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Adductor Pollicis Brevis, Lumbricales, Flexor Pollicis Brevis, Flexor Digiti Minimi
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Sadece Vücut
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.parmak kasları çok önemli rol oynamaktadır.
  • Uygulama: Özel bir lastik aparat parmakların içine yerleştirilerek parmakları içeriye doğru sıkıştırmak suretiyle uygulanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Supination - Pronation

Supination - Pronation

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus

Ring Finger Abduction

Ring Finger Abduction

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis.

Reverse Cable Curl

Reverse Cable Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus, Pronator Teres

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım