logo

Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl Egzersizi

Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.
  • Kasların Görevi: Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.
  • Uygulama: Bir Bench'in ucuna oturularak , avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller arasında 15 santimlik bir açıklıkla kavranan EZ barbell, dirsekler dizlerinn üst kısmına hafifçe dayandırılarak öne eğilmek suretiyle yere yakın konumda tutulur.Ayakların arasında 60 santimlik bir mesafe vardır. Bu konumda nefes verilerek yukarıya yukarıya doğru dirsekler boşta ve hareket boyunca sabit ve hep aynı doğrultuda yere dik kalmak şartıyla, nefes verilerek omuzlara doğru bicepslerde tam kasılma hissedilerek kaldırılır, tekrar nefes alınarak aşağıya, başlangıç durumuna indirilir ve yere değdirilmeden, gövde sabit kalarak harekete devam edilir. Biceps kasının alt uçlarını şekillendiren ve onu yükselten bir egzersizdir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Zottman Curl

Zottman Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Cable Preacher Curl

Cable Preacher Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Concentration Curl

Concentration Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Close-Grip EZ Bar Curl

Close-Grip EZ Bar Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Barbell Curl

Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Seated Dumbbell Curl

Seated Dumbbell Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım