logo

Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl Egzersizi

Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.
  • Kasların Görevi: Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.
  • Uygulama: Bir Bench'in ucuna oturularak , avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller arasında 15 santimlik bir açıklıkla kavranan EZ barbell, dirsekler dizlerinn üst kısmına hafifçe dayandırılarak öne eğilmek suretiyle yere yakın konumda tutulur.Ayakların arasında 60 santimlik bir mesafe vardır. Bu konumda nefes verilerek yukarıya yukarıya doğru dirsekler boşta ve hareket boyunca sabit ve hep aynı doğrultuda yere dik kalmak şartıyla, nefes verilerek omuzlara doğru bicepslerde tam kasılma hissedilerek kaldırılır, tekrar nefes alınarak aşağıya, başlangıç durumuna indirilir ve yere değdirilmeden, gövde sabit kalarak harekete devam edilir. Biceps kasının alt uçlarını şekillendiren ve onu yükselten bir egzersizdir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Reverse Plate Curls

Reverse Plate Curls

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Standing Inner-Biceps Curl

Standing Inner-Biceps Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Alternate Hammer Curl

Alternate Hammer Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi

Hammer Curls

Hammer Curls

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi

Spider Curl

Spider Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Dumbbell Biceps Curl

Dumbbell Biceps Curl

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım