logo

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersizi

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Ön kolun iç kaslarını ve bilekleri çalıştıran bir harekettir. Bench'in kenarına oturulur ve her iki ele alınan dumbbell’lar, bilekler düz bench’in kenarından dışarya sarkacak şekilde omuz genişliği kadar bir açıklıkla ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde tutulur. Bu arada kollar ve dirsekler bench’in üzerinde sabit ve hareketsizdir. Bu durumda dumbbell’lar sadece bileklerin hareketi ile, kontrollü ve yavaşça, mümkün olduğu kadar aşağıya indirilip, o anda tam kasılma sağlanarak yine mümkün olduğu kadar yukarya kaldırılıp uygulanır ve devam edilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis.

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Pollicis Longus

Reverse Cable Curl

Reverse Cable Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Reverse Barbell Curl

Reverse Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Ring Finger Abduction

Ring Finger Abduction

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım