logo

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersizi

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Ön kolun iç kaslarını ve bilekleri çalıştıran bir harekettir. Bench'in kenarına oturulur ve her iki ele alınan dumbbell’lar, bilekler düz bench’in kenarından dışarya sarkacak şekilde omuz genişliği kadar bir açıklıkla ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde tutulur. Bu arada kollar ve dirsekler bench’in üzerinde sabit ve hareketsizdir. Bu durumda dumbbell’lar sadece bileklerin hareketi ile, kontrollü ve yavaşça, mümkün olduğu kadar aşağıya indirilip, o anda tam kasılma sağlanarak yine mümkün olduğu kadar yukarya kaldırılıp uygulanır ve devam edilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus, Pronator Teres

Standing Dumbbell Reverse Curl

Standing Dumbbell Reverse Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Ring Finger Abduction

Ring Finger Abduction

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis

Reverse Barbell Preacher Curls

Reverse Barbell Preacher Curls

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım