logo

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl Egzersizi

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Bench'in kenarına oturularak tek ele, avuç içi yere bakacak şekilde tutulan dumbbell, bilek, dizin üstünden dışarya sarkacak şekilde sabit ve hareketsiz tutulur. Önkol dat dizin üzerindedir. Bu durumda dumbbell sadece bileğin yukarıya doğru bükülme ve aşağıya doğru indirilme hareketi ile kontrollü ve yavaşça aşağı ve mümkün olduğu kadar yukarı kaldırılarak hareket tamamlanır. Hareket esnasında önkol hiç hareket ettirilmez, sadece bilekle ve her iki el ile eşit sayıda yapılır. Hareket her iki ele alınan iki dumbbell'la ve her iki diz üzerinde de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis.

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus

Ring Finger Abduction

Ring Finger Abduction

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Plate Pinch

Plate Pinch

Çalışan Kaslar: Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum Profundus, Extensor Pollicis Longus

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım