logo

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl Egzersizi

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Bench'in kenarına oturularak tek ele, avuç içi yere bakacak şekilde tutulan dumbbell, bilek, dizin üstünden dışarya sarkacak şekilde sabit ve hareketsiz tutulur. Önkol dat dizin üzerindedir. Bu durumda dumbbell sadece bileğin yukarıya doğru bükülme ve aşağıya doğru indirilme hareketi ile kontrollü ve yavaşça aşağı ve mümkün olduğu kadar yukarı kaldırılarak hareket tamamlanır. Hareket esnasında önkol hiç hareket ettirilmez, sadece bilekle ve her iki el ile eşit sayıda yapılır. Hareket her iki ele alınan iki dumbbell'la ve her iki diz üzerinde de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Reverse Cable Curl

Reverse Cable Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

Supination - Pronation

Supination - Pronation

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus

Strengthening The Thumb

Strengthening The Thumb

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım