logo

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersizi

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Bench'in kenarına oturularak tek ele, avuç içi yukarıya bakacak şekilde tutulan dumbbell, bilek, dizin üstünden dışarya sarkacak şekilde sabit ve hareketsiz tutulur. Önkol dat dizin üzerindedir. Bu durumda dumbbell sadece bileğin yukarıya doğru bükülme ve aşağıya doğru indirilme hareketi ile kontrollü ve yavaşça aşağı ve mümkün olduğu kadar yukarı kaldırılarak hareket tamamlanır. Hareket esnasında önkol hiç hareket ettirilmez, sadece bilekle ve her iki el ile eşit sayıda yapılır. Hareket her iki ele alınan iki dumbbell'la ve her iki diz üzerinde de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Abductor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis, Extensor Pollicis Longus

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus, Pronator Teres

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım