logo

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl Egzersizi

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Barbell, yere diz çökülerek omuz genişliğinden biraz daha dar bir aralıkla ve avuç içleri yere bakacak şekilde, kollar Bench’in kenarına tespit edilerek sıkıca kavranır, bilekler ise benchin kenarından itibaren dışarıdadır. ( Negatif Tutuş veya üst tutuş ) ) Bu durumda sadece eller, bileklerden hareket ettirmek ve nefes vermek suretiyle aşağıya doğru indirilir ve tekrar nefes alınarak sadece bileklerin gücüyle ve dirsekleri yerinden hiç kaldırmadan başlangıç seviyesine gelinceye ve mümkün olduğu en üst noktaya kadar kaldırılarak devam edilirr. Hareket sırasında Bench'in üzerinde dayalı olan kollar hiç hareket ettirilmez. Hareket aynı konumda iki ele alınan Dumbbell'lar ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Supination - Pronation

Supination - Pronation

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus

Reverse Barbell Preacher Curls

Reverse Barbell Preacher Curls

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Pollicis Longus

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım