logo

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl Egzersizi

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor policis brevis
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Low Pulley yapılan istasyonun önüne bir bench koyularak, bench'in kenarına oturulur, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, dirsekler, kollar bacakların ve bilekler de, dizlerin üzerine tespit edilir. Fakat bilekler dizlerin dışında boştadır. Bu durumda cihazının barı iki el ile sıkıca kavranarak, eller bileklerden aşağı ve yukarıya doğru bükülmek suretiyle yavaş ve kontrollü olarak dairesel hareket ettirilerek uygulanır. Dikkat edilecek husus; hareketin sadece bileklerin gücüyle ve dirsekleri ve kolları aynı konumda bacakların üzerinden hiç ayırmadan ve hiç kaldırmadan yapılmasıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis , Pronator Teres, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Reverse Cable Curl

Reverse Cable Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Abductor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis, Extensor Pollicis Longus

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım