logo

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl Egzersizi

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor policis brevis
  • Kasların Görevi: Tutma, çekme ve kavrama aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Ön kol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.
  • Uygulama: Low Pulley yapılan istasyonun önüne bir bench koyularak, bench'in kenarına oturulur, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, dirsekler, kollar bacakların ve bilekler de, dizlerin üzerine tespit edilir. Fakat bilekler dizlerin dışında boştadır. Bu durumda cihazının barı iki el ile sıkıca kavranarak, eller bileklerden aşağı ve yukarıya doğru bükülmek suretiyle yavaş ve kontrollü olarak dairesel hareket ettirilerek uygulanır. Dikkat edilecek husus; hareketin sadece bileklerin gücüyle ve dirsekleri ve kolları aynı konumda bacakların üzerinden hiç ayırmadan ve hiç kaldırmadan yapılmasıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Abductor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis, Extensor Pollicis Longus

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pully Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Pronator Teres, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor policis brevis

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus

Supination - Pronation

Supination - Pronation

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus

Ring Finger Flexion

Ring Finger Flexion

Çalışan Kaslar: Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum Profundus

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım