logo

See-Saw Press (Alternating Side Press) Egzersizi

See-Saw Press (Alternating Side Press) Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Obliques, Coracobrachialis
  • Kasların Görevi: Omuz eklemlerinin ve kolların hareketini sağlar, kaldırma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Bütün güç ve mücadele sporlarında etkilidir.
  • Uygulama: Ayaklar omuz genişliği kadar açıklıkla durulur. Dumbell’lar avuç içleri karşıya doğru bakacak şekilde sıkıca kavranır ve omuz hizasına getirilir, bu noktadan itibaren dumbbell 'lar sıra ile, omuz hizasından itibaren nefes verilerek yukarıya baş üzerine kadar kaldırılıken gövde de yana doğru mümkün olduğu kadar bükülür ve nefes alınarak tekrar başlangıç pozisyonuna indirilir ve sonra diğer kolla diğer tarafa bükülme yapılarak aynı anda dumbbell yine yukarıya kaldırılır ve bu şekilde harekete devam edilir. Hareket omuzları çalıştırdığı gibi qbliques denilen bel yanları kaslarını da etkiler. Ayakta uygulandığı için hareketi diğer kas guruplarının yardımıyla daha ağır kilolarla uygulama imkanı vardır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Clean And Press

Clean And Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Biceps Brachi, Lower Back, Trapezius, Hamstrings, Calves, Rectus Abdominis, Gluteus Maximus

Machine Shoulder (Military) Press

Machine Shoulder (Military) Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Standing Dumbbell Upright Row

Standing Dumbbell Upright Row

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Side Lateral Raise

Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

Smith Machine Behind The Neck Press

Smith Machine Behind The Neck Press

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Posterior Deltoid, Triceps, Supraspinatus, Serratus Anterior

Seated Barbell Military Press

Seated Barbell Military Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım