logo

Side Deltoid Machine Egzersizi

Side Deltoid Machine Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Trapezius, Side Deltoid (Yan), Serratus Anterior, Supraspinatus
  • Kasların Görevi: Kolların yana, öne ve arkaya hareketini sağlar.
  • Kullanılan Ekipman: Makine
  • Spor Branşları: Güç ve mücadele sporlarında aktif rol oynarlar.
  • Uygulama: Bu hareket için geliştirilmiş “Side Deltoid” isimli makinede uygulanır. Makineye oturularak, sırt dayama platformuna dayanılır, kollar dirsek hizalarından makinenin özel kolluklarına yerleştirilir. Nefes verilerek, ağırlık plakalarına takılı olan sistem, kollar ve omuzların gücüyle, yanlara doğru baş seviyesine kadar kaldırılır. Yavaş ve kontrollü olarak nefes alınmak suretiyle tekrar başlangıç durumuna indirilir. Hareket esnasında dikkat edilecek husus; bel ve sırtın tamamen platforma dayalı olması ve öne doğru eğilmeden hareketin tamamlanmasıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Arnold Dumbbell Press

Arnold Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Üst Pectoralis Major

Bent Press

Bent Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Triceps, Serratus Anterior, Lower Back Coracobrachialis, Quadriceps, Hamstring, Gluteus Maximus

Smith Machine Behind The Neck Press

Smith Machine Behind The Neck Press

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Posterior Deltoid, Triceps, Supraspinatus, Serratus Anterior

Front Cable Raise

Front Cable Raise

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Teres Minor, Pectoralis Major, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Side Lateral Raise

Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

Standing Low-Pulley Deltoid Raise

Standing Low-Pulley Deltoid Raise

Çalışan Kaslar: Teres Major, Insfraspinatus, Side Deltoid, Rear Deltoid

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım