logo

Side Deltoid Machine Egzersizi

Side Deltoid Machine Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Trapezius, Side Deltoid (Yan), Serratus Anterior, Supraspinatus
  • Kasların Görevi: Kolların yana, öne ve arkaya hareketini sağlar.
  • Kullanılan Ekipman: Makine
  • Spor Branşları: Güç ve mücadele sporlarında aktif rol oynarlar.
  • Uygulama: Bu hareket için geliştirilmiş “Side Deltoid” isimli makinede uygulanır. Makineye oturularak, sırt dayama platformuna dayanılır, kollar dirsek hizalarından makinenin özel kolluklarına yerleştirilir. Nefes verilerek, ağırlık plakalarına takılı olan sistem, kollar ve omuzların gücüyle, yanlara doğru baş seviyesine kadar kaldırılır. Yavaş ve kontrollü olarak nefes alınmak suretiyle tekrar başlangıç durumuna indirilir. Hareket esnasında dikkat edilecek husus; bel ve sırtın tamamen platforma dayalı olması ve öne doğru eğilmeden hareketin tamamlanmasıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Cuban Press

Cuban Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Teres Minor, Pectoralis Major, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Handstand Push-Ups

Handstand Push-Ups

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps

Bent Press

Bent Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Triceps, Serratus Anterior, Lower Back Coracobrachialis, Quadriceps, Hamstring, Gluteus Maximus

Seated Barbell Military Press

Seated Barbell Military Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Standing Military Press

Standing Military Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Power Clean

Power Clean

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Trapezius, Pectoralis, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım