logo

Side Dumbbell Lunge Egzersizi

Side Dumbbell Lunge Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Rectus Femoris, Sartorius, Vastus Medialis, Gluteus Medius, Gluteus Maximus, Gracilis, Semimembranosus, Semitendinosus, Biceps Femoris
  • Kasların Görevi: Bacakların bütün hareketlerini yaptırırlar.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında bacak kaslarının önemi çok büyüktür.
  • Uygulama: Normal duruş pozisyonunda her iki ele alınan dumbbell'lar bacak yanlarında sabit tutulmak suretiyle, bir bacak, bir adım mesafesinde yana atılır, diğer bacak parmak uçları yerde kalacak şekilde sabittir ve gergindir. Yana atılan bacak kaslarının gücü ile tekrar başlangıç durumuna dönülür ve aynı hareket diğer bacakla tekrarlanır. Dikkat edilecek husus; Bacaklar sıra ile yana atıldığında nefes almak, geriye gidilirken nefes vermek ve vücudun dikliğini hareket sonuna kadar korumaktır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Dumbbell Step Ups

Dumbbell Step Ups

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus

Standing Cable Inner Leg Adduction

Standing Cable Inner Leg Adduction

Çalışan Kaslar: Gluteus Medius , Adductor Longus

Plie Dumbbell Squat

Plie Dumbbell Squat

Çalışan Kaslar: Gluteus Maximus, Adductor Longus, Pectinous, Gracilis, Sartorius, Calves

Barbell Squat To A Bench

Barbell Squat To A Bench

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Dumbbell Squat

Dumbbell Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Intermedius, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Standing Hip Joint Adduction

Standing Hip Joint Adduction

Çalışan Kaslar: Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım