logo

Snatch Egzersizi

Snatch Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis, Erector Spinae
  • Kasların Görevi: Omuz eklemlerinin ve kolların hareketini sağlar, kaldırma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Barbell
  • Spor Branşları: Bütün güç ve mücadele sporlarında etkilidir.
  • Uygulama: Ayaklar omuz genişliği kadar açıklıkla durulur. Gövde yere paralel konumda eğilerek, dizler hafif bükülü olarak, Barbell, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde omuz genişliğinden biraz daha genişçe sıkıca kavranır ve bu konumdan itibaren gövde doğrularak aynı anda bilekler avuç içleri yukarıya bakacak şekilde döndürülerek omuz hizasından yukarıya beklemeden kaldırılırr. Bu andan itibaren yine beklemeden nefes alınarak tekrar öne eğilmek suretiyle yavaş ve kontrollü olarak, dizler kırık bir şekilde yere, başlangıç pozisyonuna indirilir ve harekete tekrar devam edilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Front Barbell Raise Over Head

Standing Front Barbell Raise Over Head

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Pectoralis Major, Trapezius, Teres Minor, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press

Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Arnold Dumbbell Press

Arnold Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Üst Pectoralis Major

Power Clean

Power Clean

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Triceps, Trapezius, Pectoralis, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Front Plate Raise

Front Plate Raise

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Pectoralis Major, Trapezius, Teres Minor, Coracobrachialis, Serratus Anterior

Side Lateral Raise

Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım