logo
Sağlık   55.277

Spor Yaralanmalarında Önlemler

Paylaş:

Müsabaka veya antrenmanlarda fiziksel ve metabolik yüklemeler, ister profesyonel ister amatör ölçüler içinde olsun, yapılan sporun özelliğine göre, bazen yüksek hız bazen aşırı efor ve zorlanmalar, bazı eklem yeri ve kassal sakatlanmalara yol açabilmektedir.

Profesyonel amaçlı sporun dışında sağlık için yapılan ve amatörce uygulanan spor dallarında; örneğin yürüyüş, koşu, bisiklete binme, koşu bandı gibi aktivitelerde bile buna benzer ve devamlı efor sarfı yine aynı benzer yaralanma veya sakatlanmalara yol açabilmektedir.

Böyle yaralanmalar söz konusu olduğunda, sporcunun hem fiziksel hem de psikolojik rehabilitasyonu göz önüne alınmalıdır. Psikolojik bir rahatsızlık, fiziksel bir rahatsızlık gibi olmadığından bu tür rahatsızlıklara, daha fazla önem verilerek, sporcu rahatlatılmalı ve konsantrasyonu sağlanarak tekrar spor yapması sağlanmalıdır.

Spor aktiviteleri, karakteri gereği yaralanmalara uygun bir özelliktedir. Yaralanma ve zedelenmelerin % 65'i genellikle antrenman ve ısınma anında meydana gelmektedir.

Spor yaralanmalarında, en sık yaralanma meydana gelen bölge omuzdur. Dirsek, el, parmak, ayak bileği, diz, el bileği yaralanmaları sıklık derecesi itibariyle omuz bölgesini takip eder.

YARALANMA SEBEPLERİ

- Düzensiz bir özel hayat
- Uygun olmayan spor malzemeleri
- Yanlış çalışma, antrenman programı, yetersiz ısınma
- Ara sonrası başlangıç dönemleri
- Fiziki güç farklılıkları
- Yorucu antrenman, yarışma ve maçlar
- Dönem sonları
- Saat farkı, uzun ve rahat olmayan yolculuklar. Kötü hava şartları, iklim farklılıkları
- Yarım bırakılan tedaviler
- Fokal enfeksiyon odaldarı (diş gibi)
- Seçilen branşa uygun olmayan, vücut yapısı
- Spor anlayışı, siyaseti
- Kötü zemin
- Sağlık ekibiyle yeterince koordine olunamayış
- İddia ve inatlaşma neticesinde bilinçsiz ve kontrolsüz hareket

Yarışma sporlarının giderek zorlaşması, sporun kişi sağlığındaki yerinin anlaşılması ve uygulama yaygınlığı, spor sakatlanmalarının doğal olarak artmasına neden olmaktadır.

SPOR YARALANMALARININ ÇEŞİTLERİ1. YUMUŞAK DOKU YARALANMALARI

KONTÜZYON (EZİK):
Çok sık görülür. Spor aktivitesi sırasında çarpışma veya zemine çarpma suretiyle şişlik, kanama ve ağrı ile meydana gelen bir yaralanmadır. Bu tip yaralanmalar daha ziyade omuz ve leğen kemiği çıkıntılarında daha çok görülür. Aktivite sırasında kola ve uyluğa önden gelen anî çarpmalar, kanama ve kas içi kireçlenmelerle sonuçlanmaktadır. Vücudun her yerinde görülebilir.

Tedavi:
Kontüsyon'da, başlangıçta tedavi olarak buz tatbiki, istirahat, kompresyon bandajı ve yaralanan uzvun yükseğe kaldırılması (elevasyon), ilaç tedavisi (ağrıkesici ve ödem çözücüler) şeklinde bir uygulama yapılmalıdır.

Eğer bölgede sıvı toplanması varsa, iğne ile aspire edilebilir. Darbe etkisi çok derine gitmişse, soğuk tedavisi ve bandajlama ile baskı uygulanmalıdır.

Dikkat: Boyun yaralanmaları önemlidir. Çabuk davranıp karar vererek gerekirse hastaneye göndermelidir.
Yanlış: Masaj ve sıcak kremler.
ABRASYON (SIYRIK):
Derinin sıyrılmasıdır. Genellikle önem verilmeyip yetersiz tedavi edilirler. Çoğu kez sert zemin üzerine düşme ile meydana gelirler.

Tedavi: Bu yaralar öncelikle dikkatlice gözden geçirilip tedavi edilmelidir. Açık ve kirli olan yara, su ve sabun veya oksijenli su ile yıkanarak temizlendikten sonra kurutulup, üzeri steril gaz pedi, gazlı bez, bandaj veya benzeri malzeme ile örtülmelidir.

Dikkat: herhangi bir enfeksiyon kapmamak için iyi örtülmeli ve korunmalıdır.
Yanlış: Bilinmeyen ve rastgele bazı likit ve koruyucu jeller kullanılmamalıdır.
HEMATOM (KAN BİRİKİMİ):
Yüzeysel ya da derin olabilir. Şişme, ağrı ve renk değişimi vardır.

Futbolda At Öpücüğü ( Horse Kiss ) olarak adlandırılan özel bir yaralanma çeşidi vardır. Bu yaralanma, diz ile uyluğun dış kısmına baskı ile vurulması sonucu mavi ve siyah noktalardan veya kanama (Hematom), cilt altı su toplanması (Effüzyon) ile meydana gelir. Böyle durumlarda genellikle damarlar ve kas guruplarında yırtık meydana gelerek, hematom oluşur. Bunun cerrahi müdahale ile giderilmesi gerekir.

Meydana gelmiş olan mavi ve siyah benekler için anî soğuk uygulaması ve kompresyon yapılır. Ayrıca 24 saat içinde aktif egzersiz tedavisi uygulanır.

Tedavi: Bandaj, buz, istirahat (gerekirse tesbit, immobilizasyon), ilaç (ağrı kesici, ödem çözücüler) tedavisi uygulanır.

Dikkat: Bazen hemetomu boşaltmak gerekebilir. Bu durum doktor tarafından ve sterilizasyona özen göstererek yapılmalıdır.
Yanlış: Erken hareket
BÜL VE CALLUS'lar:
Su toplanması ya da bül, esas olarak yeni ayakkabı veya çorapların baskısı neticesinde meydana gelir.

Bunlar enfeksiyona neden olabildikleri için, açmaktan kaçınmalıdır.

Tedavi: Böyle sorunlarda, bunlar temizlenerek, üstleri açık olarak örtülmeli ve tekrar basıncın oluşması önlenmelidir. Örneğin yüzük şeklinde delikli bandajlar kullanılarak, birkaç gün içinde kuruması sağlanarak, yeni cilt tabakasının gelişmesine yardımcı olunmalıdır.

Dikkat: Çok kırmızı ve ağrılı bül'lerde mutlaka doktora başvurmalıdır. Kanlı bül'ler dezenfekte edilip, kenarından açılmalıdır.

Callus'lar, cildin, uzun süre basınç gördüğü kısımda aşırı derecede fazla büyümesi ile oluşurlar. Böyle callus'lar çok ağrılı olurlar. Bunların acilen bakımı gerekir.
TIRNAK ZEDELENMELERİ:
Sporcularda sık sık görülen tırnak altında kan toplanması rahatsızlığıdır. Örneğin ayağa alınan bir darbe sonrası tırnak altında toplanan kan, tırnağı kaldırır ve ağrılı bir duruma neden olur.

Tedavi: Böyle durumlarda bir enjektör iğnesi ile veya steril bir delici ile tırnak çeşitli yerlerinden delinerek kan dışarıya akıtılır. Sonra bu kısım temizlenerek, hafif baskılı bandajla sarılır. Ancak tırnak katî surette çıkarılmamalıdır.

Yanlış: Tırnak çıkarılırsa tırnak yatağında deformasyon olacağı için, yeni çıkacak olan tırnak yeterli büyüme serbestliği bulamaz.
GERİLME VE KOPMALAR (SPRAIN ve STRAIN):
Sprain, bağın zedelenmesi, strain ise tendon ve kasın zedelenmesidir. Hafif, orta ve şiddetli derecelerde meydana gelebilirler. Hafif olanda normal bir zedelenme vardır ve, kas fibrillerinin devamlılığı kaybolmamıştır. Bu bölgede hassasiyet ve şişlik vardır.

Tedavi: Böyle durumlarda soğuk uygulaması yapılır ve sporcu bandajla aktivitesine devam edebilir.

Orta derecede olanlarda kısmî yırtık ve bağ gevşekliği durumu vardır. Bunda ise buz, bandaj ve istirahat uygulanmalıdır.

Dikkat: Şiddetli de ise mutlaka cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Bu durumda saha doktorunun bu yaralanmanın tipini ve derecesini bilmesi ve tespit etmesi, sporcunun sportif aktivitesinin geleceğini etkileyen bir durum olarak çok önemlidir.
AÇIK YARALAR (KESİKLER):
Derideki doku devarnlılığının çeşitli nedenlerle bozulmasıdır. Küçük bir sıyrık yahut büyük bir kesilme de olsa, sonuç olarak yaradır.

Tedavi: Kanama durdurulur. Pansuman yapılır, gerekiyorsa tetanoz aşısı, serumu yapılır. ilaç tedavisi (antibiyotik, ağrı kesiciler) uygulanır.

Dikkat: Sterilizasyona dikkat edilmezse enfeksiyon oluşabilir.
Yanlış: Steril olmayan pamuk, sargı bezi gibi malzemeler kullanmak.
KRAMP:
Kas liflerinin şiddetli bir ağrı ile kasılması ve bir süre öylece kalmasıdır. Aşırı şekilde sıvı- elektrolit kaybı, ani ısı değişimi, yetersiz antrenmanları takiben aşırı yüklenme ve fazla yorgunluk,lokal dolaşım bozuklukları kramplara neden olabilir.

Tedavi: Karşıt kasın çalışması sağlanır. Sıcak kompres ve yumuşak masaj uygulanır. Bol sıvı, Mq, K, Ca'dan zengin bir diyet uygulanır. Kas gevşetici ilaçlar verilebilir.

Dikkat: Dar ayakkabı ve çoraplar, varisler, enftksiyonlar lokal dolaşımı bozar.
Yanlış: Antrenman veya maça devam etmek
TENDOPATİLER:
Tendonların ağrılı iltihabi reaksiyonları veya tendon yapışma yerlerindeki yumuşak doku reaksiyonlarıdır.

Tedavi: Akut dönemde istirahat, bandaj, elevasyon, lokal buz ve ilaç tedavisi uygulanır. Geç dönemde FTR ve cerrahi tedavi gerekebilir.

Dikkat: Alıfılmamıf spor branflarında aşırı yüklenme, alışılmamış zemin ve spor malzemeleri konularına dikkat edilmelidir.
Yanlış: Erken hareket.
TENDON KOPMALARI:
Eklemlere hareketlilik sağlayan tendonların kopmasıdır.

Tedavi: Cerrahidir.

Dikkat: Sıvı alımını artırmak sezon öncesi ön çalışmaların çok iyi dengelenmesi.
Yanlış: Tedavi için gecikme, harekete devam etmeye çalışmak, tıbben zorunlu endikasyonlar dışında kortizon uygulanması.
KAS YARALANMALARI (LİF KOPMALARI):
Yapılan sert ve ani hareket sonucu kasın bir veya birkaç lifinin kopmasıdır.

Tedavi: İstirahat, buz, bandaj, ilaç tedavisi uygulanır. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Dikkat: Erken dönemde sıcak uygulanması ve tedavi tam bitmeden spora dönülmesi.
Yanlış: 2- 3 hafta germe ve masaj uygulanması
BURSİT:
Eklemlere yakın olarak bulunan bursa dediğimiz yastıkların içinde sıvı toplanması ve iltihabıdır. En sık olarak dirsek ve dizde görülür.

Tedavi: Bandaj ve ilaç tedavisi uygulanır. Sıvı boşaltılıp, steroid enjekte edilebilir. Cerrahi olarak çıkarılabilir.

Dikkat: Tam tedavi edilmezse kronikleşebilir. Enfeksiyon gelişebilir. Uygunsuz boşaltımlarda enfiksiyon meydana gelir.

2. EKLEM YARALANMALARI

ZORLANMA VE İNCİNMELER:
Sıktır. Genelde eklemlere karşı olan ani ve sert yüklenmeler sebebiyle olur.

Tedavi: İmmobilizasyon (tesbit), istirahat, bandaj, elevasyon, buz ve ilaç tedavisi.

Dikkat: Ağrılar ve hareketler çok ağrılı ve güçse. hemen doktora başvurmak gerekir.
Yanlış: Hareket ettirme, tespiti erken çıkarma, tam iyileşmeden spora başlama.
BURKULMA:
Zorlanmalar soncu olağan hareket sınırını aşan bağların yaralanmasıdır. En çok ayak bileğinde, daha az diz ve omuzlarda görülür.

Tedavi: Soğuk uygulama, bandaj, istirahat, elevasyon, ilaç tedavisi.

Dikkat: Bazı bağ kopmaları ve kırıklar; cerrahi veya alçı ile tedaviyi gerektirebilir.
Yanlış: Doktora danışmadan tedaviye başlamak,tam iyileşmeden spora dönmek.
HEMARTROZ:
Eklem içinde darbe ve zorlama sonucu kanama ve şişlik oluşmasıdır. En sık dizde görülür.

Tedavi: Bandaj, buz, elevasyon, atel veya breys, enjektörle eklemin boşaltılması ve ilaç tedavisi uygulanır.

Dikkat: Tanı koymak için Manyetik Rezonans (MR) ve kan tahlilleri gerekebilir.
ÇIKIKLAR:
Eklem bileşenlerinin, normal anatomik pozisyonlarının dışına çıkmasıdır.
Çoğunlukla kapsül yırtılmaları eşlik eder. Tüm çıkıkların %60'ı omuz ve el parmağı çıkıklarıdır.

Tedavi: Acil müdahale gerekir. Gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra doktor tarafından yerine koyma işlemi yapılır. Sıklıkla çıkık olayının meydana gelmesi durumunda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Dikkat: Röntgen mutlaka gerekir. Düzeltme sırasında anestezi gerekebilir. Hasta yaşlıysa çıkığı düzeltirken kırık oluşturulabilme riski vardır. Sinir yaralanması meydana gelebilir.
Yanlış: Olay yerinde ehliyetsiz kişiler tarafından müdahale edilmesi. Düzeltmeden sonra, sağlık ekibinin yaptığı bandaj erken çıkanlmamalıdır.

3. KEMİK YARALANMALARI:

Kemik bütünlüğünün çeşitli nedenlerle bozulmasına kırık denir.

Tedavi: Mutlaka bir doktor tarafından röntgen tetkiki sonrası müdahale edilmelidir.
Bu, sadece bir düzeltme ve alçılama olabileceği gibi, cerrahi müdahale de uygulanabilir.

Dikkat: Açık kırıklarda antibiyotik tedavisi, tetanoz aşısı uygulanabilir. Röntgen tetkiki ve doktor tarafından müdahale şarttır. Özellikle; eklem içi kırıkları, kırıklı çıkıklar ve çocuklarda dirsek kırıkları ciddi yaklaşım gerektirir.

YARALANMA VE SAKATLIKLARDA PRATİK EGZERSİZ,BANDAJLAMA VE TEDAVİ UYGULAMALARI

UYLUK EGZERSİZLERİ


Şekil - 1: Sırtüstü uzanılır.
Diziniz, iyice göğüse yaklaşana kadar düz bir şekilde çekin ve mümkün olduğu kadar dışa doğru 1O tekrar yapın.


Şekil - 2: Yan uzanın, üst bacağınızı gergin ve düz olarak, tavana doğru yukarı kaldırın. Bu hareket ayak bileğine ağırlık takılarak da yapılabilir.


Şekil - 3: Sırtüstü uzanın. Uyluğun çevresini iki elle kavrayın, dizinizi göğsünüze çekin. Yavaşça dizinizi doğrultun. Bu pozisyonu 1O tekrar yapın. Aralarda 5 saniye bekleyin.


Şekil - 4: Ayak tabanları birleşmiş şekilde oturunu. Bacaklarınızı, kalçaya doğru kaldırın ve sonra dizleriniz yere doğru yaklaştırın. 1O tekrar yapın ve dinlenin.


Şekil - 5: Sırtüstü uzanın, bacak düz ve diz düz bir şekildedir. Bu konumda Bacağınızı yukarıya düz olarak kaldırın. 5 tekrar yapın. Son tekrar kaldırmada 5 saniye bekleyin.


Şekil - 6: Bacaklar arasında yastıkla, sırt üstü uzanın ve dizleriniz üzerine çepeçevre genişçe bir kemer bağlayın. Kalça kaslarınızı kullanarak kemeri yanlara doğru açmaya çalışın 5 tekrar yapılır. Daha sonra yastığı dizlerinizle sıkıştırın. 5 tekrar yapın ve dinlenin.


Şekil - 7: Bir sandalyede oturun, bacak yerde desteklidir. Aynı anda ön ve arka diz kaslarının her ikisini de gerip 5 saniye kasın. 10 tekrar yapın günde 3 kez tekrarlayın.

Bunları uyguladıktan bir süre sonra egzersiz bölümlerimizde o bölgeleri çalıştıran egzersizleri, yaralanan ve sakatlanan bölgeyi daha çabuk güçlendirmek ve eski haline döndürebilmek için doktorunuza danışarak uygulayabilirsiniz.
ZEDELENMİŞ BÖLGELERİN BANDAJLANMASI
Bandaj, zedelenmiş ve normal eklemlerde aşırı ve kontrolsüz hareketleri önlemek için kullanılır.
Bu uygulama hem ağrıyı azaltır hem de iyileşmeyi kolaylaştırır. Bazı zedelenmelerde bandaj, sıcak ya da soğuk uygulanması için çıkarılabileceğinden ve egzersiz yapmaya izin verileceğinden dolayı alçıya tercih edilmektedir. Bundan başka bir bül'ü kapatmak veya ayakkabının yan etkilerinden korunmak için de kullanılabilir.

Bandajların birçok tipte, yapışkan veya yapışkan olmayanları vardır. Ancak daima pamuklu ve elastikî olanlar tercih edilmelidir.

Bandajın uygulanması hafif ve dikkatli olmalıdır. Bandaj hem ilgili kısmı korur hem kas spazmını azaltır, ayrıca zedelen dokuyu da destekler.

Bandajlama başlı başına özelliği olan bir konudur. Eğer yapışkan bant kullanılacaksa yaralanan yer hazırlanmalı ve korunmalıdır. Bandaj etkili ve rahat olmalı ve uygulanan kimsenin hangi hareketlerde kısıtlama olduğunu bilmesi gereklidir. Ayrıca bandajın günde 2- 3 kez kontrol edilerek, konumunu koruyup korumadığı tespit edilmelidir.

Bandaj sargıları arasında hiç boşluk bırakılmamalı, kırışık olmamalı ve ağrıyı arttırmamalıdır. Düzgün ve uygun bir bandaj uygulaması olmazsa sporcunun ağrısı artar, iyileşme gecikir, deride alerjik reaksiyonlar ve bül''er oluşur.
BANDAJ TATBİKATI
Bandaj uygulaması yapılacak kimsenin karşısında durulur ve hangi tarafa uygulanacaksa bandaj karşı elde olur. Bandajın serbest ucunun üzerinden birkaç defa geçerek tespit yapılır, içten dışa doğru, aşağıdan yukarıya doğru sarılır ve her seferinde bir önceki sargının 2/3'ünün örtülmesine özen gösterilir. Basınç her kısımda aynı olmalıdır. Bandaj, hiçbir zaman eklem, kemik çıkıntısı ve yara üzerinde bitirilmemelidir.
ZEDELENMEDE TEDAVİ
Soğuk Uygulama

Soğuk su, buz şişmeyi geciktirir ve azaltır, ayrıca ağrı ve kas spazmının fazla şiddetli olmamasını sağlar ve zedelenmenin etkisini en az seviyeye indirir. Düşük doku ısısı ile lokal damarlarda kasılma meydana gelir, kapillerde geçirgenlik azalarak kan daha kıvamlı olur. Bu suretle yaralanan bölgeye kan akımı azalarak, kanama engellenir. Bu bölgede kas aktivitesi azaltılarak spazm önlenmiş olur.Zedelenmenin başlangıcında, buz, basınç ve yükseğe kaldırma şeklinde tedavi uygulanır. Zedelenen kısım ağrılı uyarılardan korunur. Başlangıçta 30 dakikalık bir uygulama yapılır.
Sonra ara verilip tekrar devam edilir. Eğer kırık şüphesi varsa röntgen çekilene kadar bırakılır. Eğer soğuk 20- 30 dakikadan fazla uygulanırsa refleks kaybı olur ve şişme artar. Bunun için ilk uygulamada 30 dakikadan sonra 10 dakika kadar ara verilip tekrar devam edilmelidir. Bu işlem ilk 24 ile 48 saat arasında birçok kere uygulanmalıdır. Soğuk uygulaması birçok şekillerde olur. Buz bulunmaz ise, soğuk su, buz torbaları veya kimyasal buz paketleri gibi maddeler kullanılabilir. Soğutucu olarak bilinen Ethyl Chlorid ve diğer soğutucu spreyler, reaksiyona sebep olabilmektedir.

Ayrıca soğukluğu 13- 18 derecenin altında yapılan tedavinin fizyolojik bir etkisi yoktur ve rahatsız eder.

Buz veya soğuk uygulamanın, bölgede ödem ve ağrı yokken, hareket kabiliyetinin henüz devam ettiği sırada tatbik edilmesi daha iyi netice verir. Yani sakatlanmadan sonra mümkün olduğu kadar çabuk buz tatbik edilmelidir.

Kontrast Banyo

Soğuk tedaviden iyi netice alındıktan sonra başlanabilir. Kontrast yani zıt tedavi ile damar genişlemesi ve kasılmasının etkisi ile ödem ( şişlik ) azaltılır. Önce zedelenen kısım 40 derecelik ısıya sahip bir su kabı içine 4 dakikalık bir süre ile konur, sonra buzlu sulu kapta 13- 18 derecede 1 dakika süreyle tutulur. Her bölüm 4 kez tekrarlanır ve bu günde 3- 4 defa uygulanır.

Sıcak Uygulama

Sıcak tedavi sadece rehabilitasyonda, halbuki soğuk, hem rehabilitasyonda hem de şiddetli zedelenmelerde kullanılır. Bazı sporcularda ise soğuğa karşı reaksiyon gözlenmiştir.

Rehabilitasyonda sıcak seçimi sporcunun rahatını sağlamak içindir. Soğuk ve sıcak kas spazmını azaltırlar. Birçok olayda sıcak, damar genişlemesi sağlayarak kan akımının artmasını sağlar. Bu şekilde hücre metabolizması aktif duruma gelip, hızlı onarım ve iyileşme sağlanır. Ağır semptomlar geçtikten sonra, iyileşme oranı, sıcak veya soğukta aynı orandadır. Burada egzersizin önemi ortaya çıkar. Sıcak ya da soğuk egzersizi sporcuyu ağrısız duruma getirir.

Uygulaması, sıcak küvette, leğende, termo cihazında, havlu ile parafinle uygulanır. Zedelenen kısım 20 dakika 37- 41 derece arasında sıcaklıkta tutulur. Sıcak tedavi ile, kas spazmı azaltılmakta, egzersiz öncesi hareket kabiliyeti arttırılmakta, lokal kan akımı çoğaltılarak, yaranın iyileşmesi hızlandırılmaktadır.
Ancak sakatlıktan sonra 48 saat geçmeden tatbik edilmemelidir.

Genelde bu tür zedelenme, yaralanma ve sakatlanmalar belli bir zaman içinde yeterli önlem ve dikkatli tedavilerle kısa sürede iyileşmektedir. Ancak bağ sakatlıkları aylar süren zaman almaktadır. Bu nedenle ümitsizliğe kapılarak, pasif bir döneme girmektense, sakat olan kas guruplarının dışında kalan diğer kısımları çalıştırmak ve formu koruyarak, stresi azaltmak en uygun yoldur.
Dikkat! Sağlık bölümündeki yazılar, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yönelik içeriklere yer verecek şekilde hazırlanmaktadır. Tedavi yöntemleri sadece bilgi amaçlı olup teşhis ve tedavi ancak konunun uzmanı hekimlerin hastayı muayenesi neticesinde hekim veya yetkili sağlık personelleri tarafından uygulanır. Kesinlikle doktora danışmadan hiçbir internet sitesindeki bilgiye dayanarak teşhis ve tedaviye başlamayınız.
Bunları Okudunuz mu?
Jinekomasti: Erkeklerde Meme Büyümesi

Jinekomasti: Erkeklerde Meme Büyümesi

Yapısal olarak erkek memesinin kadın memesinden büyük bir farkı yoktur. Bazı durumlarda erkek memesi kendiliğinden büyümeye başlar.

Willet Diyeti Piramidi Nedir? Esasları Nelerdir?

Willet Diyeti Piramidi Nedir? Esasları Nelerdir?

Şu anda en kapsamlı ve güvenilir beslenme diyetinin Willett diyeti olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu diyet Harvard Halk Sağlığı Fakültesi Beslenme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Walter Willett tarafından geliştirilmiştir.

Vücut Yağ Oranı Nedir? Sporcular İçin Önemi Nedir?

Vücut Yağ Oranı Nedir? Sporcular İçin Önemi Nedir?

Spor yapılsın veya yapılmasın, herkesin mutlaka kas ve yağ oranlarının vücutta ne gibi değişiklikler meydana getirdiğini bilmesinde fayda var. Yağ oranının artması, çeşitli riskleri beraberinde getiriyor.

ne yapmalı, nelerdir, saglik, spor yaralanmaları, yara tedavileri, ezik, abrasyon, sıyrık, tırnak zedelenmesi, kesikler, kramp, tendon, lif kopma, burkulmalar, çıkıklar, kırıklar,

Yorum Yazabilirsiniz

(E-postanız Yayınlanmayacaktır.)
Karakter  Kaldı

Yorumlarınız & Sohbet

Bilal     13.12.2015
Bir önceki yazının devamı Ayşe kürlü abla çoçuğunuz ayağının üzerine bassın ne kadar ağrırsa ağrısın çünkü iki gün üstüne basarsa o ağrı geçer sürekli akşam ve sabahları o bölgeye zeytin yağı ile masaj yapın
Bilal     13.12.2015
Ayşe kürlü abla külübün doktoruna gidin güzel bir masaj yapsın orayı iyi bir açsın 1ay basmamış ayağına çünkü orası iyi bir kapanmıştır ve ya tıkanmıştır çünkü bende futbolcuyum k.maraşsporda aynısını bende yaşadım doktorlar bana 15 gün ayağının
lale kavak     04.12.2014
tıbbi tedaviler yazılmalı bence:)
ayşe kürlü     11.09.2014
merhaba.benim oğlum 13 yaşında.ocak ayında sağ bacakta kas ödemi ve spazmı oluştu.futbolcu.dr dr geziyoruz.mr çekildi.istirahat deniyor.1 ay istirahat ediyor.yine bir gelişme yok.ümidimiz azaldı.çocuk futbol oynayamıyor.ağrı oluyor.ne yapabiliriz.
Nursel     24.08.2014
Yaklaşik bir ay once kaval kemigime yakin olarak bir merdiven basamagina carptim. hemen buz tedavisine basladim. ancak toplanan kan 30 gundur kuculldu ama sanki bir kese icinde kaldi sertlesti kucuk mudahale ile acildi ancak hemen kapandi ne yapayim
merve     15.02.2014
çok güzel çok yardımcı oldu sağolun ödevden A+ aldım..:D
hilman şen     29.09.2012
futbol maçları sırasında sakatlanan oyuncunun acılar içinde kıvranırken bir anda ayaklanmasını saglayan nedir sağlık ekipleri ne sıkıyorlarda hiç acısız kalkıp oyuna devam ediyorlar?
ilhan kabakcı     28.09.2012
www.buzfarma.com.tr adresinden soğuk bandajımıza bakabilirsiniz. Tamamen yerli üretim ve patentli ürünümüzdür.
meral ekinci     18.05.2012
gözlerimde morluk var nasıl gidere bilirim kavga sonucu oldu
belkiye     13.03.2012
herşey için çok teşekkür ederiz umarım bu söylediklerinizi sizde uygularsınız
© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım