logo

Standing Cable Auter Leg Abduction Egzersizi

Standing Cable Auter Leg Abduction Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Gluteus Medius
  • Kasların Görevi: Bacakların yana ve dışa hareketini sağlarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında yan bacak kasları çok önemli rol oynarlar.
  • Uygulama: Özel bir kablolu çekme istasyonunda, ayakta istasyona göre yan durularak ayak bileğine takılan ağırlık aparatı, bacakla yana doğru çekilerek uygulanır. Bilekte ağırlık aparatı takılı olan bacak dışa doğru kontrollü ve dış bacak kasları gergin tutularak, nefes verilmek suretiyle mümkün olduğu kadar yana kaldırılır ve nefes alınarak yine başlangıç durumuna dönülür Basenler ( dış yan bacak kasları ) bu hareketle inceltilerek form kazandırılabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Smith Machine Squat

Smith Machine Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gracilis, Sartorius, Gluteus Maximus

Standing Cable Inner Leg Adduction

Standing Cable Inner Leg Adduction

Çalışan Kaslar: Gluteus Medius , Adductor Longus

Hack Squat

Hack Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus

Leg Press

Leg Press

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Vastus Medialis, Rectus Femoris

Dumbbell Step Ups

Dumbbell Step Ups

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus

Barbell Squat

Barbell Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım