logo

Standing Cable Auter Leg Abduction Egzersizi

Standing Cable Auter Leg Abduction Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Gluteus Medius
  • Kasların Görevi: Bacakların yana ve dışa hareketini sağlarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında yan bacak kasları çok önemli rol oynarlar.
  • Uygulama: Özel bir kablolu çekme istasyonunda, ayakta istasyona göre yan durularak ayak bileğine takılan ağırlık aparatı, bacakla yana doğru çekilerek uygulanır. Bilekte ağırlık aparatı takılı olan bacak dışa doğru kontrollü ve dış bacak kasları gergin tutularak, nefes verilmek suretiyle mümkün olduğu kadar yana kaldırılır ve nefes alınarak yine başlangıç durumuna dönülür Basenler ( dış yan bacak kasları ) bu hareketle inceltilerek form kazandırılabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Dumbbell Lunges

Dumbbell Lunges

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis,, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Adductor

Standing Machine Squat

Standing Machine Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Vastus Medialis, Rectus Femoris

Barbell Squat To A Bench

Barbell Squat To A Bench

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Dumbbell Step Ups

Dumbbell Step Ups

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus

Dumbbell Squat

Dumbbell Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Intermedius, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Barbell Lunge

Barbell Lunge

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Biceps Femoris, Adductor, Calves

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım