logo

Standing Dumbbell Upright Row Egzersizi

Standing Dumbbell Upright Row Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis
  • Kasların Görevi: Bütün çekme aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Çekme fonksiyonlarının yoğun olduğu bütün spor branşlarında aktif rol oynarlar. Bilhassa; kürek, windsurf, dağcılık, kayak, paraşüt, ve duruş bozukluklarının giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında çok kullanılır.
  • Uygulama: Ayakta duruş pozisyonunda her iki el ve avuç içleri vücuda dönük olacak şekilde bacakların üst kısmında ve ellerin aralarında yaklaşık 25 cm.lik bir mesafe olacak şekilde kavranan dumbbell'lar dirsekler dışa doğru hareketle omuzlara doğru nefes verilerek kaldırlır, dumbbell'lar omuzlara yakınlaştıktan sonra, yavaşça, kontrollü ve nefes verilerek, başlangıç durumuna indirilir. Hareket sırasında dikkat edilecek husus; vücudun öne veya arkaya salınımını önlemek ve dirsekleri muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirmektir. Hareket aynı durumda Barbelk veya Cable ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Dumbbell Upright Row

Standing Dumbbell Upright Row

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Machine Shoulder (Military) Press

Machine Shoulder (Military) Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis, Serratus Anterior, Coracobrachialis

Standind Dumbbell Press

Standind Dumbbell Press

Çalışan Kaslar: Anterior Deltoid, Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Coracobrachialis.

Overhead Dumbbell Side Lateral Raise

Overhead Dumbbell Side Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius

Side Deltoid Machine

Side Deltoid Machine

Çalışan Kaslar: Trapezius, Side Deltoid (Yan), Serratus Anterior, Supraspinatus

Lying One-Arm Lateral Raise

Lying One-Arm Lateral Raise

Çalışan Kaslar: Side Deltoid, Trapezius, Supraspinatus, Serratus Anterior

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım