logo

Standing Dumbbell Upright Row Egzersizi

Standing Dumbbell Upright Row Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis
  • Kasların Görevi: Bütün çekme aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Dumbbell
  • Spor Branşları: Çekme fonksiyonlarının yoğun olduğu bütün spor branşlarında aktif rol oynarlar. Bilhassa; kürek, windsurf, dağcılık, kayak, paraşüt, ve duruş bozukluklarının giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında çok kullanılır.
  • Uygulama: Ayakta duruş pozisyonunda her iki el ve avuç içleri yere dönük olacak şekilde bacakların üst kısmında ve aralarında yaklaşık 25 cm.lik bir mesafe olacak şekilde kavranan dumbbell'lar dirsekler dışa doğru hareketle çene altına doğru nefes verilerek kaldırlır, dumbbell'lar iyice çeneye yaklaştıktan sonra, yavaşça, kontrollü ve nefes verilerek, başlangıç durumuna indirilir. Hareket sırasında dikkat edilecek husus; vücudun öne veya arkaya salınımını önlemek ve dirsekleri muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirmektir. Hareket aynı durumda Barbelkl veya Cable ile de uygulanabilir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Cable Shrugs

Cable Shrugs

Çalışan Kaslar: Levator Scapulae, Trapezius, Insfraspinatus

Barbell Shrug Behind The Back

Barbell Shrug Behind The Back

Çalışan Kaslar: Levator Scapulae, Trapezius, Insfraspinatus

Barbell Shrug

Barbell Shrug

Çalışan Kaslar: Levator Scapulae, Trapezius, Insfraspinatus

Upright Cable Row

Upright Cable Row

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Standing Dumbbell Upright Row

Standing Dumbbell Upright Row

Çalışan Kaslar: Trapezius, Anterior Deltoid, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Low Pulley Row To Neck

Low Pulley Row To Neck

Çalışan Kaslar: Teres Minor, Infiraspinatus, Trapezius, Rhomboid Major, Middle Deltoid, Posterior Deltoid

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım