logo

Standing Hip Joint Adduction Egzersizi

Standing Hip Joint Adduction Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis
  • Kasların Görevi: Bacakların içe doğru hareketini sağlarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Makine
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.
  • Uygulama: Ayakta Hip Adduction Makinasında bacağın iç kısmına dayandırılan özel dayama platformu, iç bacak kaslarının tamamen sıkıştırılması ile içe doğru, bacağın yandan içeriye doğru iç bacak kaslarının sıkıştırılması ile uygulanır. Bacak içe doğru getirilirken nefes verilir, dışarıya doğru ise nefes alınır ve vüct dikliği hareket sonuna kadar korunur. Hareketin çok tekrarlı yapılması iç bacak kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Hack Squat

Hack Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus

Barbell Squat To A Bench

Barbell Squat To A Bench

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Plie Dumbbell Squat

Plie Dumbbell Squat

Çalışan Kaslar: Gluteus Maximus, Adductor Longus, Pectinous, Gracilis, Sartorius, Calves

Standing Hip Joint Abduction

Standing Hip Joint Abduction

Çalışan Kaslar: Gluteus Medius, Abductor Longus

One Leg Barbell Squat

One Leg Barbell Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Intermedius, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Barbell Deadlift

Barbell Deadlift

Çalışan Kaslar: Vastus Medialis, Vastus Lateralis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus, Semimembranosus, Vastus Intermedius, eroctor spinae

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım