logo

Standing Hip Joint Adduction Egzersizi

Standing Hip Joint Adduction Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis
  • Kasların Görevi: Bacakların içe doğru hareketini sağlarlar.
  • Kullanılan Ekipman: Makine
  • Spor Branşları: Bütün spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar.
  • Uygulama: Ayakta Hip Adduction Makinasında bacağın iç kısmına dayandırılan özel dayama platformu, iç bacak kaslarının tamamen sıkıştırılması ile içe doğru, bacağın yandan içeriye doğru iç bacak kaslarının sıkıştırılması ile uygulanır. Bacak içe doğru getirilirken nefes verilir, dışarıya doğru ise nefes alınır ve vüct dikliği hareket sonuna kadar korunur. Hareketin çok tekrarlı yapılması iç bacak kaslarının çabuk form kazanmasını sağlar.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Thigh Abductor

Thigh Abductor

Çalışan Kaslar: Pectineus, Abductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis, Sartorius

Barbell Squat To A Bench

Barbell Squat To A Bench

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Medialis, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Standing Machine Squat

Standing Machine Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Vastus Medialis, Rectus Femoris

Barbell Full Squat

Barbell Full Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Intermedius, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

Smith Machine Squat

Smith Machine Squat

Çalışan Kaslar: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Rectus Femoris, Biceps Femoris, Gracilis, Sartorius, Gluteus Maximus

Bodyweight Squat

Bodyweight Squat

Çalışan Kaslar: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Semimembranosus, Vastus Intermedius, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Semitendinosus

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım