logo

Standing Olympic Plate Hand Squeeze Egzersizi

Standing Olympic Plate Hand Squeeze Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Diğer
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.
  • Uygulama: Ayakta normal duruş pozisyonunda, ağırlık plakaları, kollar, bacak yanlarında ve düz olarak , her iki el ile, avuç içleri vücuda dönük olmak üzere tutularak, kenarlarından sıkıca kavranır. Bu durumda plakalar parmakların içeriye doğru birkaç santim bükülmesiyle en üst noktaya kadar kaldırılır ve tekrar parmakların tam bir gerginlik içinde, yavaş ve kontrollü olarak aşağıya indirilmesiyle tekrarlanır. Hareket aynı şekilde tek palaka ile, veya her iki el ile alternatif olarak da uygulanabilr.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Radial - Ulnar Flexion

Radial - Ulnar Flexion

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

Ring Finger Flexion

Ring Finger Flexion

Çalışan Kaslar: Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum Profundus

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis , Pronator Teres, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

Supination - Pronation

Supination - Pronation

Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım