logo

Straight-Arm Pulldown Egzersizi

Straight-Arm Pulldown Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Teres Major, Rhomboid Major, Pectoralis Major, Anterior Deltoid
  • Kasların Görevi: Çekiş fonksiyonuna yardımcı olurlar.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Çekme ve fırlatma fonksiyonu olan bütün spor branşlarında önemli rol oynarlar.
  • Uygulama: Lat Pull veya Pulldown makinesinde, omuz genişliğine yakın bir açıklıkla ve avuç içleri yere bakacak şekilde göz seviyesinde kavranan bar, dirsekler hiç kırılmadan, nefes verilerek bacakların üst kısmına yakınlaşacak şekilde aşağıya doğru çekilir ve nefes alınarak, yavaş ve kontrollü olarak tüm sırt kaslarında kasılma hissedilerek başlangıç durumuna, yani baş seviyesine gelinceye kadar geri dönülür. Hareket sırasında göcdeyi devamlı dik tutmak gerekir veya mümkünse duvara yaslanılırsa daha etkili bir çalışma yapılmış olur.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Wide-Grip Rear Pull-Up

Wide-Grip Rear Pull-Up

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Teres Minor, Rhomboid Major, Biceps Brachi, Brachialis, Brachioradialis

Gorilla Chin/Crunch

Gorilla Chin/Crunch

Çalışan Kaslar: Rectus Abdominis, Iliopsoas, Rectus Femoris, External Oblique, Pectineus, Biceps Brachi, Latissimus Dorsi

Full Range-Of-Motion Lat Pulldown

Full Range-Of-Motion Lat Pulldown

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Biceps Brachi

Close-Grip Front Lat Pulldown

Close-Grip Front Lat Pulldown

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major, Trapezius, Pectoralis Major, Rhomboid Major, Biceps Brachi

Wide-Grip Pulldowns Behind The Neck

Wide-Grip Pulldowns Behind The Neck

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major

Underhand Cable Pulldowns

Underhand Cable Pulldowns

Çalışan Kaslar: Latissimus Dorsi, Teres Major

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım