logo

Strengthening The Thumb Egzersizi

Strengthening The Thumb Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Sadece Vücut
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.parmak kasları çok önemli rol oynamaktadır.
  • Uygulama: Özel sert kauçuktan üretilmiş bir lâstik aparat el içine yerleştirilerek, düzenli hareketlerle başparmak ve diğer taraftaki destek parmaklarla sıkıştırılıp gevşetilmek suretiyle uygulanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis

Reverse Barbell Curl

Reverse Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Up Barbell Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis , Pronator Teres, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Ring Finger Flexion

Ring Finger Flexion

Çalışan Kaslar: Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum Profundus

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus, Pronator Teres

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım