logo

Supination - Pronation Egzersizi

Supination - Pronation Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Biceps Brachi, Extensor Carpi Radialis Longus, Brachioradialis, Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Pronator Quadratus, Supinator, Abductor Pollicus Longus, Extensor Pollicus Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Sadece Ağırlık Barı
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.
  • Uygulama: Tek tarafında ağırlık plakaları olan Dumbbell barı, dirsek bir bench’in üzerine tespit edilmek suretiyle sıkıca kavranır. Bilek bench’in kenarında ve el dışarıdadır. Bu durumda ağırlığın, kol ve dirsek sabit kalmak koşuluyla, bileğin her iki tarafa ve yavaşça hareket ettirilmesi ile uygulanır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Ring Finger Adduction

Ring Finger Adduction

Çalışan Kaslar: Adductor Pollicis Brevis, Lumbricales, Flexor Pollicis Brevis, Flexor Digiti Minimi

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Pollicis Longus

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Brevis, Extensor Pollicis Longus

Wrist Roller

Wrist Roller

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Standing Dumbbell Reverse Curl

Standing Dumbbell Reverse Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis.

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım