logo

Triceps Pushdown - Rope Attachment Egzersizi

Triceps Pushdown - Rope Attachment Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Dış Triceps, Orta Triceps, Uzun Triceps, Brachioradialis.
  • Kasların Görevi: Kolun hareketini sağlar, itici fonksiyonları yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Cable
  • Spor Branşları: Güç ve mücadele sporlarında çok etilidir.
  • Uygulama: “Triceps Station” adı verilen özel bir istasyonda uygulanır. İstasyonda ucunda ağırlık plakaları olan özel kalın bir ip, avuç içleri yere bakacak şekilde ve dirsekler vücut yanında ve bel hizasında sabit tutulur. Bu konumda aşağıya doğru, dirsekler düzelinceye kadar nefes verilerek ve triceps kaslarında tam bir kasılma hissedilerek itilir, tekrar yukarıya nefes alınarak dönülür. Dikkat edilecek husus; hareket esnasında, dirseklerin vücut yanında sabit kalarak öne ve arkaya gitmemesidir. Triceps kasının dış kısımları için daha çok etkilidir.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Standing Towel Tricep Extension

Standing Towel Tricep Extension

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Dış Triceps

Kneeling Cable Triceps Extension

Kneeling Cable Triceps Extension

Çalışan Kaslar: İç Triceps, Dış Triceps

Lying Triceps Press

Lying Triceps Press

Çalışan Kaslar: Uzun Triceps, Orta Triceps, Dış Triceps

Seated Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Seated Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Smith Machine Close-Grip Bench Press

Çalışan Kaslar: Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Anterior Deltoid, Triceps

Lying-Supine Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

Lying-Supine Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

Çalışan Kaslar: Orta Triceps, Dış Triceps

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım