logo

Wrist Roller Egzersizi

Wrist Roller Egzersiz Resmi
  • Paylaş:
  • Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Brevis, Flexor Radialis Brevis, Palmaris Longus, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Pollicis Brevis, Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus
  • Kasların Görevi: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerini yaptırır.
  • Kullanılan Ekipman: Diğer
  • Spor Branşları: Tutma, germe ve sıkma aktivitelerinin önemli olduğu bütün spor branşlarında.
  • Uygulama: Ortasından ip sarılmış ve ucunda ağırlık olan basit bir cihazla uygulanır. Ayakta normal duruş pozisyonunda, kollar yere paralel ve dirsekler tamamen düz olarak İki elle kısa barın her iki ucundan tutulur . Bu durumda kolların yere paralelliği hiç bozulmadan, bar ellerin arasında döndürülerek ipin bara tamamen sarılması ve ağırlığın yukarıya çıkarılması sağlanır. Yukarıya çıkan ağırlık, yine barın bu defa ters tarafa döndürülmesiyle aşağıya yavaş ve kontrollü olarak indirilir ve hareket önkol kaslarında tam bir yanma hissedilinceye kadar tekrar edilir. Dikkat edilmesi gereken husus; hareketin devamı sırasında kolların hep gergin ve yere paralel durumda kalmasıdır.

Bu Bölgeyi Çalıştıran Diğer Egzersizlerden Bazıları

Reverse Cable Curl

Reverse Cable Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Reverse Barbell Curl

Reverse Barbell Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Biceps Brachi, Brachialis

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Flexor Carpi Ulnaris ( İç önkol ), Pronator Teres, Extensor Pollicis Longus

Strengthening The Thumb

Strengthening The Thumb

Çalışan Kaslar: Flexor Pollicis Brevis Adductor Pollicis Brevis

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl

Çalışan Kaslar: Brachioradialis, Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Radialis, Palmaris Longus, Extensor Digitorum Commonis, Extensor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Standing Olympic Plate Hand Squeeze

Çalışan Kaslar: Extensor Carpi Radialis, Extensor Brevis, Flexor Carpi Ulnaris, Flexor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris

© 2020 - Sporeva.com
Gizlilik İlkemiz Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Web Tasarım